humusvielas.lv

   Sākums|First

[lang_lv]

BPH&E SIA  –  humusvielu augšanas stimulators no kūdras

Organisks humusvielu ekstrakts ir augšanas stimulators kuru var lietot vienu vai kopā ar augu barības vielām un NPK
Humusvielas uzlabos augu veselību, palielinās ražas apjomu un kvalitāti.

[/lang_lv]
[lang_en]

BPH&E SIA  –  humic substances from peat growth stimulator

Organic humus extract is a growth stimulant that can be used alone or in combination with nutrients and NPK
Humic substances enhance plant health, increased yields and quality.

[/lang_en]

[lang_lv]Iespējami citi iepakojumi[/lang_lv]
[lang_en]Possible other packaging[/lang_en]